Obsah

Formuláře pro podání

Všechny zde uvedené formuláře obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Dobřany.

Formuláře

Bytové záležitosti:
Žádost o byt v DPPS
Žádost o sociální byt

Formulář žádosti o sociální byt vyplňuje a podepisuje žadatel o sociální byt, ostatní formuláře vyplňuje a podepisuje i každý další člen domácnosti žadatele, který s ním má sociální byt obývat. V případě nezletilého dítěte formuláře vyplňuje jeho zákonný zástupce.

Spolu s žádostí doloží žadatel i výši svých příjmů za 12 měsíců předcházejících podání žádosti. Výši příjmů musí doložit i každý další člen domácnosti, který s ním má obývat sociální byt.

Dále spolu s žádostí žadatel i každý další člen domácnosti, který s ním má obývat sociální byt, doloží, že nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví, bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Toto dokládá žadatel i každý další člen domácnosti výpisem z katastru nemovitostí (Evidence práv pro osobu, za správní poplatek 50,-Kč vystaví Katastrální úřad Plzeň-jih, Radobyčická 12, Plzeň).

Žádost o sociální byt se podává na Odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění