Obsah

Územní studie Dobřany

Typ: ostatní
Územní studie Dobřany

 

V září 2017 zahájilo město Stod jako obec s rozšířenou působností a příjemce dotace realizaci následujícího projektu:

 

Název projektu:

Územní studie Dobřany

 

Číslo projektu:

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004775

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu Územní studie Dobřany je zpracování tří územních studií veřejného prostranství o celkové ploše 0,08536 km2 pro tři části města Dobřany - Šlovice, Vodní Újezd a Hornické sídliště. Zpracování těchto územních studií přispěje k transformaci daného veřejného prostranství do podoby významného, kvalitního, účelného a estetického veřejného prostoru, který bude přínosem pro lepší vnímání a především užívání města Dobřany.

 

Cíle projektu:

Obecný cíl projektu:

- pořídit a uplatnit dokumenty územního rozvoje pro části města Dobřan - Šlovice, Vodní Újezd a Hornické sídliště.

Konkrétní cíl projektu:

- vytvořit předpoklady pro to, aby ve Šlovicích, Vodním Újezdu a na Hornickém sídlišti v Dobřanech vzniklo veřejné prostranství jako významný, kvalitní, účelný a estetický veřejný prostor, který bude přínosem pro lepší vnímání a především užívání těchto částí Dobřan,

- vznik materiálu, který umožní pokračovat na jeho základě v zadávání a pořizování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, popř. projektové dokumentace veřejného prostranství, a po formálním dopracování ho použít jako dokumentaci pro územní řízení.

 

Výsledky projektu:

Zpracování tří územních studií, která zahrnují plochu 0,08 km2.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Vytvořeno: 10. 10. 2017
Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 00:00
Autor: Správce Webu