Obsah

Dlužné místní poplatky bez sankce

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města na svém jednání 11. 9. 2023 schválilo postup dle zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. daňové milostivé léto.

Poskytlo tak dlužníkům možnost uhradit své nedoplatky na místních poplatcích za odpad a za psa bez sankčního navýšení. Pokud víte, že máte nedoplatky, které vznikly do 30. 9. 2022 a které nejsou dosud vymáhány prostřednictvím soudního exekutora, můžete do 30. 11. 2023 podat žádost o odpuštění příslušenství poplatku a následně dlužné místní poplatky bez sankce uhradit.

Další informace poskytne správce místních poplatků Michaela Benediktyová, tel. 377 195 845, benediktyova@dobrany.cz

Všeobecné informace na webu MPSV www.mpsv.cz/milostive-leto-iii


Vytvořeno: 15. 9. 2023
Poslední aktualizace: 15. 9. 2023 12:51
Autor: Jaroslava Umnerová