Obsah

Digitální povodňový plán města

Typ: ostatní
V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města včetně vybudování nového bezdrátového rozhlasu.

Vážení občané.

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof. Mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Město Dobřany si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních cca 20ti let i na jeho území toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města včetně vybudování nového bezdrátového rozhlasu.  V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Radbuzou a dalšími vodními toky. Ohrožení přichází v úvahu i pod svahy, kde často selhává městská kanalizační síť.

Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky, kteří vnímají ohrožení svých objektů,
o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu nemovitosti.  U bytových domů prosíme o vyplnění 1 formuláře za celý objekt – vyplňuje předseda bytového družstva nebo předseda společenství vlastníků. 

Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl Městskému úřadu předán, prosíme o jeho předání. 

Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Formulář mohou na Městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohroženy zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na podatelnu Městského úřadu do 14. 2. 2020. 

Děkuji Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany

Formulář povodňového plánu nemovitosti PDF

Formulář povodňového plánu nemovitosti DOCX


Přílohy

Vytvořeno: 6. 1. 2020
Poslední aktualizace: 6. 1. 2020 09:24
Autor: Správce Webu