Obsah

Pečovatelská služba

Hlavní vstup do budovy DPPS

 

 

Na území města Dobřany poskytuje pečovatelskou službu Jubilata pro osoby potřebující péči, která je jednou ze sociálních služeb Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy.

Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním. Služba je poskytována dospělým osobám (od 18 let) bez horní věkové hranice, kteří potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a domácnost. 

Vize služby

Důstojný a bezpečný život doma pro ty, kteří už jsou starší a na vše sami nestačí.

Poslání služby

Jsme spolehlivou oporou v domácnostech (nejen) starších lidí, kteří chtějí žít doma a potřebují k tomu pravidelnou dopomoc. 

Co je náš cíl

Hlavním cílem služby je to, aby i ten, kdo potřebuje péči, žil doma, bezpečně a důstojně. 

Co nabízíme

 • Dovezeme oběd
 • Nakoupíme
 • Pomůžeme s úklidem
 • Pomůžeme s praním a žehlením prádla
 • Pomůžeme s osobní hygienou
 • Doprovodíme Vás nebo Vás dovezeme k lékaři, na úřady a podobně

Kde a kdy službu poskytujeme:

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou, tj. v domácím prostředí klientů nebo ve středisku osobní hygieny, na základě písemné smlouvy za úhradu dle platného rozpisu úhrad.

 • ve dnech: pondělí – pátek: 7:00 – 19:00
 • soboty, neděle a svátky: 7:00 – 9:00, 11:30 – 14:00, 17:00 – 19:00 
 • ve Vašich domácnostech v Dobřanech, Dobřánkách, Vodním Újezdu a Šlovicích
 • v domech, kde je poskytována pečovatelská služba v ulici Sokolovská 1002 – 1006 a v ulici Loudů 1022, Dobřany

Více informací o službě najdete na webových stránkách www.diakoniezapad.cz a platný rozpis úhrad ZDE (239.65 kB).

 

Kontakty:

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči

Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41

Telefon: 733 141 900, e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz

 

Koordinátor služby:

Mgr. Ivana Kvíderová, telefon: 733 141 900

e-mail: ivana.kviderova@diakoniezapad.cz

 

Vedoucí služby:

Mgr. Michaela Janová, telefon: 736 527 156

e-mail: michaela.janova@diakoniezapad.cz

 


 

V Dobřanech jsou provozovány dva domy s pečovatelskou službou (DPS):
 

 

 1. DPS v ulici Loudů 1022 – sídliště „Pančava“

DPS v ulici Loudů 1022 - sídliště "Pančava" 

 

 1. DPS v ulici Sokolovská 1002 – 1006 – „Harmonie“ 

DPS v ulici Sokolovská 1002 - 1006 - "Harmonie"      

Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny pro občany se sníženou soběstačností (tj. osoby s chronickým, zdravotním či tělesným postižením), nejčastěji však pro starší občany ve věku seniorského či důchodového, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.
Žádost o přidělení bytu v DPS je k vyzvednutí na MěÚ Dobřany, nebo ke stažení zde: