Obsah

Služby pro zdravotně postižené

Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.

Služba určená osobám se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům, opatrovníkům, právnickým osobám pracujících ve prospěch zdr. postižených

Koterovská 134, 326 00 Plzeň

plzen@czppk.cz

tel: 377440854

 

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Pobytová služba určená osobám od 18 let do 60 let s mentálním postižením.

Kostelní 9, 33452 Merklín u Přeštic

plaminek@diakoniezapad.cz

tel: 773 683 195

 

Stacionář Korálek pro lidi s postižením

Pobytová služba určená osobám 18 – 50 let s těžšími stupni poruchy autistického spektra a středně těžkým až těžkým mentálním nebo zdravotním postižením

Soběkury 63, 334 01 Přeštice

koralek@diakoniezapad.cz

tel. 773 683 189, 730 117 642

 

Tlumočnická služba

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň

Služba určená osobám se sluchovým postižením – tlumočení do znakové řeči

Tylova 14, 30100 Plzeň

mhanzlicek@snplzen.cz

tel: 776 038 463,602 616 785

 

Vozíčkáři Plzeňska

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace vozíčkáři Plzeňska

Služba určená osobám se zdravotním postižením – především vozíčkářům

Koterovská 134, 326 00 Plzeň

Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň

vozickari@volny.cz

tel:737 865 543, 732 881 550

 

Sociální rehabilitace

Tyfloservis, o.p.s. Krajské středisko Plzeň

Služba určená osobám se zrakovým postižením nebo úplnou nevidomostí ve věku 15 let a více.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň

plzen@tyfloservis.cz

tel: 377 423 596