Obsah

Služby pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace.

Služba určená seniorům postiženým demencí

3 domovy se zvláštním režimem:

Sněženka

Čtyřlístek

Petrklíč

 

Domovinka týdenní stacionář

Domovinka – sociální služby o.p.s..

Služba určená seniorům a jejich rodinám

Úslavská 75, 326 00 Plzeň

stacionar@domovinka.cz  

tel: 603 555 835

 

Domov pro seniory sv. Jiří

Městská charita Plzeň

Služba určená seniorům potřebující celodenní péči

Mohylová 92, 312 00 Plzeň

ddd@mchp.charita.cz

tel: 379 821 111

 

Senior residence Terasy – domov pro seniory

Senior rezidence Terasy z.ú.

Služba určená seniorům potřebující celodenní péči

Sokolovská 80, 323 00 Plzeň

socialni@residenceterasy.cz

tel: 373 302 300

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Služba určená seniorům a zdravotně postiženým potřebující aktivizační péči

28. října 377, 333 01 Stod

karla.burdova@cssstod.eu

tel: 773 259 032

 

Hospicová a paliativní péče

Hospic svatého Lazara z.s.

Služba pro lidi v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci s potřebou paliativní péče

Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň

hospic@hsl.cz

tel: 377 431 381