Obsah

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Linka bezpečí

Linka bezpečí z.s.

Služba určená dětem a mladistvým

Ústavní 95, 18100  Praha 8

pomoc@linka bezpeci.cz

tel: 116 111

 

Rodičovská linka

Linka bezpečí z.s.

Služba určená rodičům, rodinným příslušníkům, pedagogům

Ústavní 95, 18100  Praha 8

pomoc@rodicovaka linka.cz

tel: 606 021 021

 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – azylový dům

Městská charita Plzeň

Služba určená těhotným a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitli ve špatné sociální situaci

Čermákova 29, 30100  Plzeň

Do Štěnovic 2301 00 Plzeň - Radobyčice

dmd@mchp.charita.cz

tel: 377 423 159, 731 433 106

 

Pomoc při náhlé ztrátě blízkého člověka

Plzeňská zastávka z.s.

Služba určená jednotlivcům, rodinám a osobám blízkým

Majerova 4, Plzeň Bory

monika@plzenskazastavka.cz

tel: 724 520 398