Obsah

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Telefonická krizová pomoc Ledovec

Ledovec, z.s.

Služba pro osoby, které považují svojí životní situaci za nezvládnutelnou 

Ledce 1, 330 14 Ledce

id@ledovec.cz  

tel: 739 055 555, 373 034 455

 

Poradna pro cizince a uprchlíky

Diecézní charita Plzeň

Služba určená cizincům

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

poradna@dchp.charita.cz  

tel: 731 433 096

 

Pomoc v krizových situacích

Diecézní charita Plzeň

Služba poskytuje krátkodobou pomoc a podporu lidem v náročných životních situacích a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

krize@dchp.charita.cz

tel: 777 167 004

 

Poradna Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Služba určená obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti

Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

bkb.plzen@bkb.cz  

tel: 734 157 200

NONSTOP linka: 116 006

 

Domov sv. Františka – azylový dům
                                      – terénní program

Městská charita Plzeň

Služba určená osobám bez přístřeší, nevyžadující péči

Wenzigova 5, 301 00 Plzeň

dsf@mchp.charita.cz 

tel: 377 220 477, 377 221 365

 

Azylový dům pro ženy

NADĚJE

Služba určená ženám bez rozdílu věku

Železniční 36, 326 00 Plzeň

ad.plzeni@nadeje.cz

tel: 377 456 912, 775 865 852