Obsah

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Kontaktní centrum

Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s.

Služba pro osoby, které chtějí abstinovat, pro jejich rodiny a blízké

Havířská 11, 301 00 Plzeň

kcentrum@cppt.cz  

tel: 377 421 374, 731 522 288

Krajské centrum nelátkových závislostí

Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s.

Služba pro osoby, ohrožené hazardním hraním, jejich rodinám a blízkým

Tylova 20, 301 00 Plzeň

poradna@cppt.cz  

tel: 724 384 461

 

ADIKTOLOGICKÁ A PREVENTIVNÍ AMBULANCE „-21“

Plachého 6, 301 00 Plzeň

tel.: 602 686 893
e-mail: 21ambulance@cppt.cz

 

Terénní program

POINT 14 z.ú.

Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách od 18 let

Poděbradova 31, 301 00 Plzeň

hola@point14.cz  office@point14.cz  

tel: 777 570 647, 774 728 363

Terapeutická komunita Vršíček

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Osobám od 18 let, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách

Litohlavy 50, 337 01 Rokycany

tkv@skp-plzen.cz  

tel:, 777 632 490, 774 455 988