Obsah

Aktuality

Zpravodaj_SeniorSousedská výpomoc

Zpravodaj zde ke stažení

 

 

 

Univerzita třetího věku, akademický rok 2019/20 - Dobřany

 

Informace pro studenty:

O získání/nezískání zápočtu za semestrální práci Vás univerzita bude informovat e-mailem, práce zatím nejsou ohodnocené. Práce budou vráceny při zápisu na další akademický rok.

 

Termín zápisu na další akademický rok zatím není znám, po nahlášení univerzitou zde bude zveřejněn.

 

Harmonogram výuky v akad. roce 2019/20 - Dobřany

Studijní obor:  Regionální historie a archeologie Dobřan

 

Stud. kurz: Regionální archeologie Dobřan 3

Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

ZS – zimní semestr

 

24. 9. 2019

Úvod do archeologie středověku PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

8. 10. 2019

Raně středověké památky v širším regionu PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

22. 10. 2019

Region v kontextu české kastellologie  PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

5. 11. 2019

Tvrze v regionu a jejich význam v sídelních strukturách PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

19. 11. 2019

Klášterní areály v západních a jižních Čechách ve světle archeologických výzkumů Mgr. Milan Procházka

3. 12. 2019

Význam středověkých a novověkých vodních děl v oblasti západních a jižních Čech Mgr. Milan Procházka Zadání semestrální práce.

 

Odevzdání semestrální práce. Termín do 17. 12. 2019

 

 

 

Stud. kurz: Regionální historie Dobřan 4

Garant: Mgr. Luděk Krčmář

LS – letní semestr

 

21. 1. 2020

Dějiny zaniklých vsí v okolí Dobřan  Mgr. Luděk Krčmář

4. 2. 2020

Dějiny Dobřan 1 Mgr. Luděk Krčmář

18. 2. 2020

Dějiny Dobřan 2 Mgr. Luděk Krčmář

3. 3. 2020

Dějiny Dobřanska 1 Mgr. Luděk Krčmář

17. 3. 2020

Dějiny Dobřanska 2 Mgr. Luděk Krčmář

14. 4. 2020

Poustevny a poustevníci jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze Mgr. Luděk Krčmář Zadání semestrální práce.

 

Odevzdání semestrální práce. Termín do 28. 4. 2020

 

 

!!! Přednášky se konají v jednacím sálu Městského kulturního střediska Dobřany, Náměstí T. G. M. 5, Dobřany !!!

ÚTERÝ, 16:00 - 17:30

Studijní obor pokračuje v ak. roce 2020/21.

 

Program je realizován za podpory města Dobřany.