Obsah

Aktuality

Sousedská výpomocUniverzita třetího věku


Vážení studenti UNIVERZITY III. VĚKU,

dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní imatrikulaci dne 21. 9. 2018 od 10:00 hod, která se bude konat v prostorách kostela sv. Víta.

Při této příležitosti budou dopracovány veškeré legislativní záležitosti a předány studijní indexy účastníkům studia.

Pokud máte ještě zájem přidat se k téměř 30ti členné třídě  studentů prvního ročníku Univerzity III. věku, která nově vstupuje do Dobřan se studijním oborem:“ Regionální historie a archeologie Dobřan“, můžete se přihlásit u Dagmar Terelmešové 377195838, a to do konce srpna 2018.


Den otevřených dveří v dobřanských firmách v rámci cyklu „Vím, kde žiju“

Dne 7. 9. 2018 proběhla další akce cyklu Den otevřených dveří v dobřanských firmách v rámci cyklu „Vím, kde žiju“ Všichni, kteří se přišli podívat nelitovali. Velmi zajímavá výroba firmy Ringfeder power transmission s.r.o. upoutala i naprosté laiky. Naše poděkování patří panu Ing. Martinu Hanovi, jednateli firmy, který si našel čas a osobně nás prováděl areálem firmy.

Den otevřených dveří v dobřanských firmáchDen otevřených dveří v dobřanských firmách

| 7.9. 2018 | Autor: Dagmar Terelmešová, místostarostka


Harmonogram výuky v akad. roce 2018/19 - Dobřany

Studijní obor:  Regionální historie a archeologie Dobřan

Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Stud. předmět: Regionální archeologie Dobřan

ZS – zimní semestr

 

09.10.2018

Úvod do archeologie PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

 

23.10.2018

Teorie a metody současné archeologie PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

06.11.2018

Dějiny archeologického bádání v regionu Mgr. Milan Procházka

 

20.11.2018

Starší, střední a mladší doba kamenná v širším regionu PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

04.12.2018

Pozdní doba kamenná v širším regionu PhDr. Petr Menšík, Ph.D. zadání semestrální práce

 

18.12.2018

Doba bronzová počátek civilizace v době kovu PhDr. Petr Menšík, Ph.D. odevzdání semestrální práce

 

Stud. předmět: Regionální archeologie Dobřan

LS – letní semestr

 

05.02.2019

Starší a mladší doba železná z pohledu růstu elit PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

19.02.2019

Doba římská, doba stěhování národů a raný středověk v jihozápadních Čechách

PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

 

05.03.2019

Záchranná archeologie v regionu Mgr. Milan Procházka

 

19.03.2019

Role experimentu v archeologii Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

02.04.2019

Vodní toky z pohledu archeologie-perspektivy podvodní archeologie v Čechách

Mgr. Barbora Machová zadání semestrální práce

16.4.2019

Možnosti rekonstrukce přírodního prostředí v minulosti Mgr. Petr Kočár odevzdání semestrální práce

 

Přednášky se konají v zasedací místnosti na radnici (vchod ze Školní ul.) náměstí T.G.M. 1 Dobřany v úterý od 16:00 do 17:30. Studijní obor pokračuje v ak. roce 2019/20.

Program je realizován za podpory města Dobřany.