Obsah

Aktuality

Lékařská pohotovost pro děti a dorost

Z provozních důvodů je od 1. 11. 2019 do odvolání omezen provoz dětské pohotovosti ve Stodské nemocnici, a.s., Hradecká 600, 333 01  Stod.

  • Ve všední dny od 7:00 do 15:30 zajišťují akutní péči pro děti a dorost dětské ambulance.
  • Mimo uvedenou dobu vč. víkendů a svátků je pohotovost zajištěna v okolních nemocnicích.

Nejbližší poskytovatelé LPS pro děti a dorost 

  • Domažlická nemocnice - Kozinova 292, Domažlice – 379 710 224
  • Klatovská nemocnice – Plzeňská 929, Klatovy – 376 335 109
  • Nemocnice u Sv. Jiří Plzeň – Staniční 74 (vjezd do areálu z Opavské ul.), Plzeň 4 – 377 263 965 / 377 262 970
  • Rokycanská nemocnice – Voldušská 750, Rokycany – 371 762 110
  • Poliklinika Tachov – Bezdružická 274, Tachov – 374 718 183 

Podrobnosti: https://stod.nemocnicepk.cz/pohotovost-pro-deti-a-dorost/

 

Informace k dislokovanému pracovišti v Dobřanech - ÚP ČR, KoP PJ

Od 1. 1. 2020 dojde ke změně vyřizování nepojistných sociálních dávek na dislokovaném pracovišti v Dobřanech. Od uvedeného data bude možné žádosti o dávky (státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky osobám zdravotně postiženým) podat na dislokovaném pracovišti v Plzni Klatovská 2848/200e, Stodu Sokolovská 566 či v Přešticích Husova  760 a Palackého 460 tak, jak bude klientům nejlépe vyhovovat a aby jim ÚP ČR zajistil i nadále poskytovaný komfort.

Vyřizování bude průběžně probíhat na příslušných dislokovaných pracovištích podle místa trvalého pobytu žadatele.

Doplňování tiskopisů na všechny agendy nepojistných sociálních dávek bude Úřadem práce ČR zajišťováno na Městském úřadě v Dobřanech po domluvě se sociální pracovnicí města Dobřany.

Ing. Anna Kadlec Valentová

ředitelka KoP PJ

 

Zpravodaj_SeniorSousedská výpomoc

Zpravodaj zde ke stažení

 

Seniorská obálka

Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se město Dobřany připojuje k distribuci Seniorské obálky pro naše občany. Seniorskou obálku je možné vytisknout z níže uvedeného odkazu, či je k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Dobřany. Pokyny k vyplnění obálky jsou  uvedeny spolu s odkazem pro možnost tisku.

ICE karta 1. stranaICE karta 2.stranapokyny k vyplnění

I.C.E. KARTA ke stažení

pokyny k vyplnění

 

Univerzita třetího věku, akademický rok 2019/20 - Dobřany

 

Informace pro studenty:

O získání/nezískání zápočtu za semestrální práci Vás univerzita bude informovat e-mailem, práce zatím nejsou ohodnocené. Práce budou vráceny při zápisu na další akademický rok.

 

Zápis na další akademický rok bude 27.8.2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin v Městském kulturním středisku.

 

Harmonogram výuky v akad. roce 2019/20 - Dobřany

Studijní obor:  Regionální historie a archeologie Dobřan

 

Stud. kurz: Regionální archeologie Dobřan 3

Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

ZS – zimní semestr

 

24. 9. 2019

Úvod do archeologie středověku PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

8. 10. 2019

Raně středověké památky v širším regionu PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

22. 10. 2019

Region v kontextu české kastellologie  PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

5. 11. 2019

Tvrze v regionu a jejich význam v sídelních strukturách PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

19. 11. 2019

Klášterní areály v západních a jižních Čechách ve světle archeologických výzkumů Mgr. Milan Procházka

3. 12. 2019

Význam středověkých a novověkých vodních děl v oblasti západních a jižních Čech Mgr. Milan Procházka Zadání semestrální práce.

 

Odevzdání semestrální práce. Termín do 17. 12. 2019

 

 

 

Stud. kurz: Regionální historie Dobřan 4

Garant: Mgr. Luděk Krčmář

LS – letní semestr

 

21. 1. 2020

Dějiny zaniklých vsí v okolí Dobřan  Mgr. Luděk Krčmář

4. 2. 2020

Dějiny Dobřan 1 Mgr. Luděk Krčmář

18. 2. 2020

Dějiny Dobřan 2 Mgr. Luděk Krčmář

3. 3. 2020

Dějiny Dobřanska 1 Mgr. Luděk Krčmář

17. 3. 2020

Dějiny Dobřanska 2 Mgr. Luděk Krčmář

14. 4. 2020

Poustevny a poustevníci jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze Mgr. Luděk Krčmář Zadání semestrální práce.

 

Odevzdání semestrální práce. Termín do 28. 4. 2020

 

 

!!! Přednášky se konají v jednacím sálu Městského kulturního střediska Dobřany, Náměstí T. G. M. 5, Dobřany !!!

ÚTERÝ, 16:00 - 17:30

Studijní obor pokračuje v ak. roce 2020/21.

 

Program je realizován za podpory města Dobřany.