Obsah

Aktuality

 

Informace k sociálním dávkám  (koronavirus)

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření.

Při stanovení výše a výplaty uvedených dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 bude ÚP ČR vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které lidé doložili na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši. Pokud během mimořádných opatření vznikne nárok na zvýšení dávky, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení máte podle zákona povinnost písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit jakkoliv dálkově nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši, jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR? 

Příjemcům dávek a novým žadatelům o dávky v době nouzového stavu a omezujících opatření se doporučuje komunikovat s Úřadem práce ČR „na dálku“.

Můžete využít telefon (hovor, SMS), email (nemusíte mít zaručený elektronický podpis), datovou schránku, poštovní služby apod. 

Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě. 

Nezapomínejte prosím na žádostech či jiných dokumentech předávaných krajské pobočce uvádět Vaše kontaktní údaje – telefon, email apod., aby Vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli v případě potřeby kontaktovat a pokud to bude možné, i podepsat se. 

Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele nebo příjemce dávky, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na emaily nebo dopisy obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

Osobní jednání jsou minimalizována, jsou samozřejmě možná po předchozím objednání. 

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz

Informace čerpány z tiskových zpráv MPSV

Duben 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lékařská pohotovost pro děti a dorost

Z provozních důvodů je od 1. 11. 2019 do odvolání omezen provoz dětské pohotovosti ve Stodské nemocnici, a.s., Hradecká 600, 333 01  Stod.

  • Ve všední dny od 7:00 do 15:30 zajišťují akutní péči pro děti a dorost dětské ambulance.
  • Mimo uvedenou dobu vč. víkendů a svátků je pohotovost zajištěna v okolních nemocnicích.

Nejbližší poskytovatelé LPS pro děti a dorost 

  • Domažlická nemocnice - Kozinova 292, Domažlice – 379 710 224
  • Klatovská nemocnice – Plzeňská 929, Klatovy – 376 335 109
  • Nemocnice u Sv. Jiří Plzeň – Staniční 74 (vjezd do areálu z Opavské ul.), Plzeň 4 – 377 263 965 / 377 262 970
  • Rokycanská nemocnice – Voldušská 750, Rokycany – 371 762 110
  • Poliklinika Tachov – Bezdružická 274, Tachov – 374 718 183 

Podrobnosti: https://stod.nemocnicepk.cz/pohotovost-pro-deti-a-dorost/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k dislokovanému pracovišti v Dobřanech - ÚP ČR, KoP PJ

Od 1. 1. 2020 dojde ke změně vyřizování nepojistných sociálních dávek na dislokovaném pracovišti v Dobřanech. Od uvedeného data bude možné žádosti o dávky (státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky osobám zdravotně postiženým) podat na dislokovaném pracovišti v Plzni Klatovská 2848/200e, Stodu Sokolovská 566 či v Přešticích Husova  760 a Palackého 460 tak, jak bude klientům nejlépe vyhovovat a aby jim ÚP ČR zajistil i nadále poskytovaný komfort.

Vyřizování bude průběžně probíhat na příslušných dislokovaných pracovištích podle místa trvalého pobytu žadatele.

Doplňování tiskopisů na všechny agendy nepojistných sociálních dávek bude Úřadem práce ČR zajišťováno na Městském úřadě v Dobřanech po domluvě se sociální pracovnicí města Dobřany.

Ing. Anna Kadlec Valentová

ředitelka KoP PJ

 

Zpravodaj_SeniorSousedská výpomoc

Zpravodaj zde ke stažení

 

Seniorská obálka

Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se město Dobřany připojuje k distribuci Seniorské obálky pro naše občany. Seniorskou obálku je možné vytisknout z níže uvedeného odkazu, či je k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Dobřany. Pokyny k vyplnění obálky jsou  uvedeny spolu s odkazem pro možnost tisku.

ICE karta 1. stranaICE karta 2.stranapokyny k vyplnění

I.C.E. KARTA ke stažení

pokyny k vyplnění