Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Pečovatelská služba
 

Na území města Dobřany poskytuje pečovatelskou službu Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.

Více informací o organizaci a službě najdete na:

Diakonie -  Jubilata pro osoby potřebující péči

Služba nabízí pomoc, podporu a péči pokud:

 • Vám vysoký věk, zdravotní postižení, dlouhodobé či náhlé onemocnění brání v tom, abyste péči o sebe i domácnost zvládali podle svých představ
 • V rodině pečujete o seniora, zdravotně postiženého, dlouhodobě či náhle nemocného a je pro Vás náročné zvládnout to kvůli pracovnímu vytížení, vlastnímu onemocnění anebo čerpání dovolené
 • Jste rodina s více dětmi

 

Co nabízíme:

 • Dovezeme oběd, nakoupíme
 • Pomůžeme s úklidem
 • Doprovodíme Vás nebo Vás dovezeme k lékaři, na úřady a podobně
 • Pomůžeme s praním a žehlením prádla
 • Pomůžeme s osobní hygienou

 

Ceník služeb pečovatelské služby Jubilata Dobřany:

Ceník služeb

Kde a kdy službu poskytujeme:

 • V domácnostech a v domech s pečovatelskou službou
 • V Dobřanech, Vodním Újezdu, Šlovicích a Dobřánkách
 • Ve všedních dnech od 7 do 19 hodin

 

Co je náš cíl:

Důstojný a bezpečný život v domácím prostředí i pro ty, kteří potřebují pomoc někoho druhého.

 

Kontakty:

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči

Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41

Telefon: 733 141 900, e-mail: psdobrany.zapad@diakoniezapad.cz

 

Koordinátor služby:

Jana Šatrová, telefon: 733 141 900, e-mail: jana.satrova@diakoniezapad.cz

 

Vedoucí služby:

Bc. Jitka Čechová, telefon: 736 527 156

 


 

V Dobřanech jsou provozovány dva domy s pečovatelskou službou (DPS):
 1. DPS v ulici Loudů 1022 – sídliště „Pančava“

DPS v ulici Loudů 1022 - sídliště "Pančava" 

 

 1. DPS v ulici Sokolovská 1002 – 1006 – „Harmonie“ 

DPS v ulici Sokolovská 1002 - 1006 - "Harmonie"      

Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny pro občany se sníženou soběstačností (tj. osoby s chronickým, zdravotním či tělesným postižením), nejčastěji však pro starší občany ve věku seniorského či důchodového, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.
Žádost o přidělení bytu v DPS je k vyzvednutí na MěÚ Dobřany, nebo ke stažení zde:

Žádost o byt do DPS v ulici Loudů (sídliště "Pančava")

Žádost o byt do DPS v ulici Sokolovská ("Harmonie")

Směrnice Rady města Dobřany č. 01/2014

Úkony pečovatelské služby

 
Více informací o jednotlivých domech s pečovatelskou službou získáte zde: