Obsah

Zastupitelstvo města

Termíny konání Zastupitelstva města Dobřany roku 2019 vždy od 17:00 hod. - zasedací místnost MěÚ - suterén radnice

 

23. 09. 2019

25. 11. 2019

16. 12. 2019

 

Členové zastupitelstva

Bc. Martin Sobotka (starosta města)

Ing. Lenka Tomanová (místostarostka města)

Lenka Kesslová

Bohumila Nekolová

Michal Pokorný

MUDr. Martin Straka

Lucie Stříhavková, DiS.

Bc. Marek Sýkora

Michal Šašek

MUDr. Jitka Šebestová

Zuzana Štychová

Mgr. Dagmar Terelmešová

Michal Trdlička

Jaroslava Umnerová

Petr Vacek, DiS.

Jan Vozár, dipl. um.

Ing. Josef Weinreb, CSc.

 

Kompletní výsledky komunálních voleb v Dobřanech naleznete na www.volby.cz 

 
Jednací řád Zastupitelstva města Dobřany

 

Přijatá usnesení Zastupitelstva města Dobřany:

 

ROK 2019
ROK 2018

 

 


 

 

ROK 2017

 

ROK 2016

 

ROK 2015

 

ROK 2014 

 


 

ROK 2013 

 

ROK 2012

 

ROK 2011

 

ROK 2010