Obsah

Zastupitelstvo města

Termíny konání Zastupitelstva města Dobřany v první polovině roku 2020 vždy od 17:00 hod. - zasedací místnost - hasičská zbrojnice

 

24.02.2020

27.04.2020

22.06.2020

 

 

Členové zastupitelstva

Bc. Martin Sobotka (starosta města)

Ing. Lenka Tomanová (místostarostka města)

Dominika Bošková

Lenka Kesslová

Bohumila Nekolová

Michal Pokorný

MUDr. Martin Straka

Lucie Stříhavková, DiS.

Michal Šašek

MUDr. Jitka Šebestová

Zuzana Štychová

Mgr. Dagmar Terelmešová

Michal Trdlička

Jaroslava Umnerová

Petr Vacek, DiS.

Jan Vozár, dipl. um.

Ing. Josef Weinreb, CSc.

 

Kompletní výsledky komunálních voleb v Dobřanech naleznete na www.volby.cz 

 
Jednací řád Zastupitelstva města Dobřany

 

Přijatá usnesení Zastupitelstva města Dobřany:

 

ROK 2019

 

ROK 2018

 

 


 

 

ROK 2017

 

ROK 2016

 

ROK 2015

 

ROK 2014 

 


 

ROK 2013 

 

ROK 2012

 

ROK 2011

 

ROK 2010