Obsah

Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

 

Typ Č. Vyhlášky název vydána stav
OZV 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9.1.2017 platná
OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních her 19.10.2017 platná
OZV 1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 

22.2.2017 platná
OZV 2/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou 21.12.2016 platná
OZV 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území města Dobřany 5.4.2016 platná
OZV 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2015 zrušeno
OZV 6/2015 o vedení technické mapy obce 30.9.2015 platná
OZV 5/2015 požární řád města Dobřany 30.9.2015 platná
Nařízení 1/2015 Tržní řád 22.9.2015 zrušeno
OZV 4/2015 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 25.6.2015 platná
OZV 3/2015 kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Dobřany číslo 1/2008 ze dne 12.3.2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany  13.5.2015 platná
OZV 2/2015 o místních poplatcích 6.5.2015 platná
OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd 3.3.2015 platná
    Tržní řád 6.9.2014 zrušeno
OZV 2/2013 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města 28.6.2013 zrušeno
OZV 1/2013 kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na území města Dobřany 28.6.2013 platná
Opatření obecné povahy 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN odkaz zde 18.12.2013 platná
OZV 5/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd 4.1.2013 zrušena
OZV 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.11.2012 zrušena
OZV 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města 10.7.2012 zrušena
OZV 2/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města 7.3.2012 zrušena
OZV 1/2012 o zrušení obecně závazných vyhlášek 7.3.2012 platná
Nařízení 1/2011 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 31.5.2014 platná
OZV 1/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích 20.4.2011 zrušena
OZV 7/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, příloha. 29.12.2010 platná
OZV 6/2010 o místních poplatcích,  příloha č.2, příloha č.3 22.12.2010 zrušeno
OZV 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 22.12.2010 zrušeno
OZV 4/2010 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 28.6.2010 platná
OZV 3/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích 29.4.2010 zrušeno
OZV 2/2010 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 1.4.2010 zrušeno
OZV 1/2010 o užívání plakátovacích ploch v majetku města, příloha č.1, informace k výlepu 17.2.2010 platná
    Řád veřejného pohřebiště 2.4.2010 platná
Opatření obecné povahy 2/2009 změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Dobřany, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6 18.11.2009 platná
Opatření obecné povahy 1/2009 změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Šlovice, příloha č.1, příloha č.2  18.11.2009 platná
OZV 4/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.11.2009 platná
OZV 3/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti 23.11.2009 platná
    Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Dobřany, příloha chodníky, příloha komunikace     
OZV 2/2009 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 26.6.2009 zrušena
OZV 1/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 15.5.2009 platná
Nařízení 4/2008 kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 9.12.2008 platná
OZV 3/2008 Požární řád města 3.12.2008 zrušeno
OZV 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 30.6.2008 platná
OZV 1/2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany 19.3.2008 platná
OZV 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 4.12.2007 zrušena
OZV 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.12.2007 zrušeno
Nařízení 1/2007 kterým se zrušuje Nařízení č. 5/2005, o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Vodní Újezd ze dne 9.8.2005 9.10.2007 platná
Nařízení 5/2006 terým se zrušuje Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany a Nařízení č. 10/2005, kterým se mění Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany 28.8.2006 platná
Nařízení 2/2006 kterým se mění Nařízení č. 4/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  10.3.2006 platnost ukončena
OZV 1/2006 kterou se zrušuje OZV č. 1/1994 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Dobřany 3.3.2006 platná
OZV 8/2005  kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 2.12.2005 platná
Nařízení 4/2005 ze dne 9.8.2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany 11.8.2005 platnost ukončena
Nařízení 3/2005 kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2003 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  11.8.2005 platná
OZV 1/2005  o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno 17.3.2005 zrušeno
OZV 5/2004 kterou se zrušuje OZV č. 3/2003 o výši a příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny 29.11.2004 platná
OZV 4/2004 kterou se zrušuje OZV č. 4/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Dobřany  29.11.2004 platná
OZV 2/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1997 o Územním plánu města Dobřany 29.11.2004 platnost ukončena
OZV 1/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice 29.11.2004 platnost ukončena
OZV 4/2003 o místních poplatcích 17.12.2003 zrušena
OZV 1/2003 o zrušení OZV č. 1/1993 v úplném znění OZV č. 2/1999   platná
OZV 1/2000 o závazných částech změny územního plánu sídelního úvaru Dobřany 19.12.2000 platnost ukončena
OZV 2/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dobřany 21.11.1997 platnost ukončena
OZV 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice 8.11.1996 platnost ukončena