Obsah

Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

 

 

Typ Č. Vyhlášky název účinnost od stav
         
OZV 3/2023 kterou se mění obecně závazná vyhláška 3/2019, o místních poplatcích 9.5.2023 platná
OZV 2/2023

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Dobřany č. 4/2015

9.5.2023 platná
OZV 1/2023

o užívání plakátovacích ploch v majetku města, příloha č. 1, info k výlepu plakátů do vývěsek

9.5.2023 platná
OZV 1/2022

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd

7.1.2022 platná
OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd 1.1.2022 zrušeno
OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022 platná
OZV 2/2020 o doplnění OZV č. 1_2015 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DOBŘANY 16.9.2020 platná
OZV 1/2020 o změně a doplnění OZV č. 1/2019 o stanovení systému třídění odpadů..... 16.9.2020 zrušeno
OZV 4/2019 o pohybu psů 1.1.2020 platná

OZV

3/2019 o místních poplatcích 1.1.2020 platná
OZV 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 zrušeno
OZV 1/2019 o stanovení systému shrom. odpadu 1.1.2020 zrušeno
OZV 2/2018 o regulaci provozování hazardních her 7.1.2019 platná
OZV 1/2018 o regulaci provozování hazardních her 1.1.2019 zrušeno
Opatření obecné povahy 1/2018  Změna územního plánu č. 1 města Dobřany
zde ke stažení
6.8.2018 platná
OZV 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24.1.2018 zrušeno
OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních her 1.1.2018 zrušeno
OZV 1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 

25.3.2017 platná
OZV 2/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou 6.1.2017 platná
Nařízení 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území města Dobřany 28.4.2016 platná
OZV 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2.1.2016 zrušeno
OZV 6/2015 o vedení technické mapy obce 15.10.2015 platná
OZV 5/2015 požární řád města Dobřany 15.10.2015 zrušeno
Nařízení 1/2015 Tržní řád 8.10.2015 zrušeno
OZV 4/2015 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 10.7.2015 zrušeno
OZV 3/2015 kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Dobřany číslo 1/2008 ze dne 12.3.2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany  28.5.2015 zrušeno
OZV 2/2015 o místních poplatcích 21.5.2015 zrušeno
OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd 18.3.2015 zrušeno
Nařízení 1/2014 Tržní řád 6.10.2014 zrušeno
OZV 2/2013 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města 15.7.2013 zrušeno
OZV 1/2013 kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na území města Dobřany 15.7.2013 platná
Opatření obecné povahy 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN odkaz zde 18.12.2013 platná
OZV 5/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd 21.1.2013 zrušena
OZV 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013 zrušena
OZV 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města 25.7.2012 zrušena
OZV 2/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města 22.3.2012 zrušena
OZV 1/2012 o zrušení obecně závazných vyhlášek 22.3.2012 platná
Nařízení 1/2011 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 1.7.2011 platná
OZV 1/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích 20.4.2011 zrušena
OZV 7/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, příloha. 1.1.2011 zrušeno
OZV 6/2010 o místních poplatcích,  příloha č.2, příloha č.3 1.1.2011 zrušeno
OZV 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1.1.2011 zrušeno
OZV 4/2010 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2011 platná
OZV 3/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích 29.4.2010 zrušeno
OZV 2/2010 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 1.4.2010 zrušeno
OZV 1/2010 o užívání plakátovacích ploch v majetku města, příloha č.1, informace k výlepu 1.5.2010 zrušeno
Řád   Řád veřejného pohřebiště 2.4.2010 platná
Opatření obecné povahy 2/2009 změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Dobřany, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6 18.11.2009 neplatná
Opatření obecné povahy 1/2009 změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Šlovice, příloha č.1, příloha č.2  18.11.2009 neplatná
OZV 4/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2010 zrušeno
OZV 3/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti 1.1.2010 zrušeno
    Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Dobřany, příloha chodníky, příloha komunikace     
OZV 2/2009 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 1.7.2009 zrušena
OZV 1/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.6.2009 platná
Nařízení 4/2008 kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 1.1.2009 zrušeno
OZV 3/2008 Požární řád města 1.1.2009 zrušeno
OZV 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2009 zrušeno
OZV 1/2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany 1.5.2008 platná
OZV 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 1.1.2008 zrušena
OZV 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2008 zrušeno
Nařízení 1/2007 kterým se zrušuje Nařízení č. 5/2005, o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Vodní Újezd ze dne 9.8.2005 25.10.2007 platná
Nařízení 5/2006 kterým se zrušuje Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany a Nařízení č. 10/2005, kterým se mění Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany 12.9.2006 platná
Nařízení 2/2006 kterým se mění Nařízení č. 4/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  10.3.2006 platnost ukončena
OZV 1/2006 kterou se zrušuje OZV č. 1/1994 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Dobřany 18.3.2006 platná
OZV 8/2005  kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 2.12.2005 platná
Nařízení 4/2005 ze dne 9.8.2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany 11.8.2005 platnost ukončena
Nařízení 3/2005 kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2003 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  11.8.2005 platná
OZV 1/2005  o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno 2.4.2005 zrušeno
OZV 5/2004 kterou se zrušuje OZV č. 3/2003 o výši a příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny 1.1.2005 platná
OZV 4/2004 kterou se zrušuje OZV č. 4/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Dobřany  1.1.2005 platná
OZV 2/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1997 o Územním plánu města Dobřany 24.11.2004 platnost ukončena
OZV 1/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice 24.11.2004 platnost ukončena
OZV 4/2003 o místních poplatcích 1.1.2004 zrušena
OZV 1/2003 o zrušení OZV č. 1/1993 v úplném znění OZV č. 2/1999 27.2.2003 platná
OZV 1/2000 o závazných částech změny územního plánu sídelního úvaru Dobřany 3.1.2001 platnost ukončena
OZV 2/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dobřany 8.12.1997 platnost ukončena
OZV 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice 23.11.1996 platnost ukončena