Obsah

Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

 

 

Typ Č. Vyhlášky název účinnost od stav
         
OZV 7/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 215.87 kB O místním poplatku ze vstupného 1.1.2024 platná
OZV

6/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 390.32 kB

Příloha Typ: DOCX dokument, Velikost: 12.85 kB

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024 platná
OZV 5/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 384.3 kB O místním poplatku ze psů 1.1.2024 platná
OZV 4/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 215.52 kB O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024 platná
OZV 3/2023 kterou se mění obecně závazná vyhláška 3/2019, o místních poplatcích 9.5.2023 platná
OZV 2/2023

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Dobřany č. 4/2015

9.5.2023 platná
OZV 1/2023

o užívání plakátovacích ploch v majetku města, příloha č. 1, info k výlepu plakátů do vývěsek

9.5.2023 platná
OZV 1/2022

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd

7.1.2022 platná
OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022 platná do 31.12.2023
OZV 2/2020 o doplnění OZV č. 1_2015 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DOBŘANY 16.9.2020 platná
Řád   Řád veřejného pohřebiště (421.67 kB) 15.8.2020 platný
OZV 4/2019 o pohybu psů 1.1.2020 platná

OZV

3/2019 o místních poplatcích 1.1.2020 platná do 31.12.2023
OZV 2/2018 o regulaci provozování hazardních her 7.1.2019 platná
Opatření obecné povahy 1/2018  Změna územního plánu č. 1 města Dobřany
zde ke stažení
6.8.2018 platná
OZV 1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 

25.3.2017 platná
OZV 2/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou 6.1.2017 platná
Nařízení 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území města Dobřany 28.4.2016 platná
OZV 6/2015 o vedení technické mapy obce 15.10.2015 platná
OZV 1/2013 kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na území města Dobřany 15.7.2013 platná
Opatření obecné povahy 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN odkaz zde 18.12.2013 platná
OZV 1/2012 o zrušení obecně závazných vyhlášek 22.3.2012 platná
Nařízení 1/2011 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 1.7.2011 platná
OZV 4/2010 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2011 platná
    Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Dobřany, příloha chodníky, příloha komunikace     
OZV 1/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.6.2009 platná
OZV 1/2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany 1.5.2008 platná
Nařízení 1/2007 kterým se zrušuje Nařízení č. 5/2005, o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Vodní Újezd ze dne 9.8.2005 25.10.2007 platná
Nařízení 5/2006 kterým se zrušuje Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany a Nařízení č. 10/2005, kterým se mění Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany 12.9.2006 platná
OZV 1/2006 kterou se zrušuje OZV č. 1/1994 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Dobřany 18.3.2006 platná
OZV 8/2005  kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 2.12.2005 platná
Nařízení 3/2005 kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2003 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  11.8.2005 platná
OZV 5/2004 kterou se zrušuje OZV č. 3/2003 o výši a příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny 1.1.2005 platná
OZV 4/2004 kterou se zrušuje OZV č. 4/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Dobřany  1.1.2005 platná
OZV 1/2003 o zrušení OZV č. 1/1993 v úplném znění OZV č. 2/1999 27.2.2003 platná