Obsah

Rozpočet a závěrečný účet města Dobřany

Aktuální rok:

Rozpočet města Dobřany na rok 2018

I. RO schválené ZM č. u. 622 dne 28.2.2018

II. RO schválené RM č. u. 4584 dne 27.3.2018

III. RO schválené ZM č. u. 661 dne 25.4.2018

IV. RO schválené RM č. u. 4814 dne 22.5.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

Archiv:

Rok 2017

Rozpočet města Dobřany na rok 2017

I. RO schválené ZM č .u. 422 dne 22.2.2017

II. RO schválené RM č. u. 3265 dne 28.3.2017

III. RO schválené ZM č. u. 452 dne 26.4.2017

IV. RO schválené ZM č. u. 479 dne 24.5.2017

V. RO schválené ZM č. u. 496 dne 14.6.2017

VI. RO schválené RM č. u. 3688 dne 25.7.2017

VII. RO schválené RM č. u. 3765 dne 22.8.2017

VIII. RO schválené ZM č. u. 519 dne 13.9.2017

IX. RO schválené ZM č. u. 538 dne 18.10.2017

X. RO schválené RM č. u. 4136 dne 28.11.2017

XI. RO schválené ZM č. u. 560 dne 20.12.2017

XII. RO schválené RM č. u. 4326 dne 29.12.2017

Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2017

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Účetní závěrka města Dobřany za rok 2017

Inventarizace 2017

Zpráva nezávislého auditora

Služby Dobřany s. r. o.

Finanční kontroly 2017

 

Rok 2016

Rozpočet města Dobřany na rok 2016

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2016 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Účetní závěrka města Dobřany za rok 2016 

Inventarizace 2016

Zpráva nezávislého auditora

Služby Dobřany s. r. o.

Finanční kontroly 2016

 

Rok 2015

Rozpočet města Dobřany na rok 2015

Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2017

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2015

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 3c

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Účetní závěrka města Dobřany za rok 2015

Inventarizace 2015

Zpráva nezávislého auditora

Služby Dobřany s. r. o.

Finanční kontroly 2015

 

Rok 2014

Rozpočet města Dobřany na rok 2014

Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2014

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 3c

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Účetní závěrka města Dobřany za rok 2014

Inventarizace 2014

Zpráva nezávislého auditora

Služby Dobřany s.r.o.

 

Rok 2013

Rozpočet města Dobřany na rok 2013

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015

 

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2013

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 3c

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013

 

Účetní závěrka města Dobřany za rok 2013

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha účetní závěrky

inventarizace 2013

zpráva interního auditora za rok 2013

zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky

zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky a hospodaření

seznam hlasujících

 

Rok 2012

Rozpočet města Dobřany na rok 2012

Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2012

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 2a

Příloha 2b

Příloha 2c

Příloha 2d

Příloha 2e

Příloha 2f

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Příloha 8

Příloha 9

 

Rok 2011

Rozpočet města Dobřany na rok 2011

Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2011

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 2a

Příloha 2b

Příloha 2c

Příloha 2d

Příloha 2e

Příloha 2f

Příloha 2g

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Příloha 8

 

Rok 2010

Rozpočet města Dobřany na rok 2010

Rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012

Závěrečný účet hospodaření města Dobřany za rok 2010

 

Rok 2009 

Rozpočet města Dobřany na rok 2009
Rozpočtový výhled na 2 roky pro město Dobřany

Závěrečný účet - hospodaření města Dobřany za rok 2009

 

Rok 2008

Rozpočet města Dobřany na rok 2008
Rozpočtový výhled na 2 roky pro město Dobřany

Závěrečný účet - hospodaření města Dobřany za rok 2008

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Příloha 8

Příloha 9

Příloha 10

 

Rok 2007

Závěrečný účet - hospodaření města Dobřany za rok 2007
Výrok auditora za rok 2007