Obsah

Rada města

Členové Rady města Dobřany:

Foto Martin Sobotka

Bc. Martin Sobotka, starosta uvolněný pro výkon funkce

Foto Michal Trdlička 

Michal Trdlička, 1. místostarosta neuvolněn pro výkon funkce

Foto Jaroslava Umnerová

Jaroslava Umnerová, 2. místostarosta neuvolněn pro výkon funkce

Foto Jan vozár

Jan Vozár, dipl. um., radní

Foto Michal Pokorný

Bc. Michal Pokorný, radní