Obsah

Rada města

Členové Rady města Dobřany:

Bc. Martin Sobotka (starosta města)

Ing. Lenka Tomanová (1. místostarosta města)

Mgr. Dagmar Terelmešová (2. místostarosta města)

Michal Trdlička

Jan Vozár