Obsah

Rada města

Členové Rady města Dobřany:

Bc. Martin Sobotka (starosta města)

Ing. Lenka Tomanová (místostarostka města)

Michal Trdlička

Jaroslava Umnerová

Jan Vozár, dipl. um.