Obsah

Profil zadavatele


Odstranění nebezpečných a ostatních specifikovaných odpadů

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: "Odstranění nebezpečných a ostatních specifikovaných odpadů"

 

V případě Vašeho zájmu je níže ke stažení kompletní zadávací dokumentace včetně příloh.

 

Nejzazší termín pro podání nabídky: 31.08.2012 do 09:00 hodin

 

Ke stažení:

Zveřejněno dne 14.08.2012 v 16:00 hodin

 

Výsledky veřejné zakázky zde ke stažení:

Písemná zpráva zadavatele

Smlouva o dílo