Obsah

Školní družina, Dobřany, Palackého 742

V červnu 2023 začne město Dobřany realizovat akci „ Školní družina, Dobřany, Palackého 742“. Obsahem projektu je vybudování objektu školní družiny ZŠ Dobřany. Cílem je zajistit kvalitní podmínky pro zájmové vzdělávání žáků 1. stupně školy, dle vlastního vzdělávacího programu, který umožňuje přizpůsobit se zájmům a potřebám žáků. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o školní družinu a nevyhovujícím podmínkám stávajících prostor je nutné vybudovat nový objekt. Účelem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Dotace je poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

Evropský fond pro regionální rozvoj 60% - 15.000.000 Kč

Státní rozpočet 20% - 5.000.000 Kč

Dotace celkem 80% - 20.000.000 Kč

 

Vlastní zdroje: 15.000.000 Kč

logo