Obsah

Oranžový přechod

Na konci března měsčezto podalo žádost o dataci do Nadace ČEZ – programu Oranžové přechody na osvětlení přechodu na třídě 1. máje u druhého stupně Základní školy Dobřany.
Přechod je v těsné blízkosti zastávek veřejné autobusové dopravy, je prvním přechodem přes hlavní silnici při cestě z vlakového nádraží, z tohoto důvodu je i velmi frekventovaný. Za snížené viditelnosti bylo vodorovné značení pro projíždějící řidiče špatně viditelné.
Žádost byla přijata a 10. května jsme obdrželi písemnost, že je náš projekt od tohoto data aktivní v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Na sbírání bodů jsme měli jeden měsíc. Obratem jsme informaci předali do světa a za rekordních 8 dní dosáhli cílového množství bodů. Získali jsme požadované finanční prostředky na realizaci osvětlení.

V říjnu došlo k instalaci nových sloupů a svítidel. Osvětlením přechodu došlo ke zvýšení jeho viditelnosti pro přijíždějící řidiče, ale i ke zviditelnění chodců u přechodu. Tím se zlepšila bezpečnost pro přecházející, a to zejména za snížené viditelnosti.  

Příspěvek nadace byl ve výši 120 000 Kč.