Obsah

Chodník u silnice II/180 Dobřany – Dobřánky

Město Dobřany realizuje akci Chodník u silnice II/180 Dobřany – Dobřánky.

Hlavním cílem projektu je vybudování chodníku o délce 283 m, kterým budou doplněny stávající úseky

chodníků na římsách mostu o délkách 67 m, resp. 92 m na celkovou délku souvislého chodníku o

délce 442 m. Dojde tak k odvedení chodců ze souběžně vedoucí cyklotrasy CT 3 Plzeň – Dobřany –

Stod – Holýšov, kde dochází ke kolizím těchto dvou skupin uživatelů infrastruktury pro nemotorovou

dopravu. Stávající pěší trasa vede navíc záplavovým územím a je v případě povodní nevyužitelná.

Obyvatelé místní části Dobřánky získají bezpečné pěší spojení s centrální částí Dobřan pro cesty do

zaměstnání, k železniční stanici, resp. připravovanému přestupnímu terminálu, k lékaři, do školy, za

službami i volnočasovými aktivitami. V opačném směru dojde k rozšíření možností propojení s

turistickými cíli. Projekt a jeho výstupy budou mít pozitivní vliv na bezpečí chodců a dalších účastníků

silničního provozu podél silnice II/180 mezi městem Dobřany a místní částí Dobřánky. Realizací

projektu dojde k oddělení pěší a automobilové dopravy.

Dotace je poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj 70 % -  2.139.466,86 Kč

Dotace ze státního rozpočtu 15%               - 458.457,19 Kč

Dotace celkem 85%                                      - 2.597.924,05 Kč

 

logo