Obsah

SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.

735 170 382 havarijní telefon na službu konající obsluhukotelna

Bc. Michal Pokorný (jednatel), tel.: 735 170 381

Kancelář: budova MěÚ Dobřany, nám. T.G.M. 1, 3. patro

sluzby@dobrany.cz

 

Společnost byla založena v roce 2001 a jejím jediným vlastníkem je město Dobřany. Kromě centrálního zásobování teplem v lokalitě sídlištní zástavby zajišťuje společnost rovněž provoz domovních kotelen v nemovitostech v majetku města. S ohledem na snižující se spotřebu se předpokládá změna ve formě zajištění tepelného hospodářství (viz profil zadavatele).

IČ: 26334381, společnost vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 13775 

Udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích

      číslo licence :   310100079  výroba tepelné energie

      číslo licence :   320100080  rozvod tepelné energie

      Udělené koncese : – výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

 

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sluzby-dobrany-s-r-o