Obsah

Informace dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Město Dobřany zveřejňuje hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022 zde (74.83 kB).

Prevenci a minimalizaci zajišťuje město také prostřednictvím finanční podpory environmentální výuky v rámci příspěvku zřizovatele ZŠ a MŠ.

Výdaje na provoz obecního systému (z důvodu operativnějšího výkaznictví jsou uvedeny výdaje, nikoliv náklady) zde (12.66 kB)