Obsah

Územní studie „Sídelní zeleně města Dobřany“

Od roku 2017 má město k dispozici koncepční materiál pro péči o zeleň. V odkazech níže najdete střešní dokument, který sumarizuje současný stav a stanovuje plán péče o stávající zeleň a východiska pro její vylepšování.