Obsah

Užitečný odkaz: na stránkách www.dopravniinfo.cz najdete jednotný systém dopravních informací pro ČR.

 

Přehled aktuálních a připravovaných uzavírek komunikací v Dobřanech:

(Termíny u připravovaných uzavírek jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.)

 

  • místní komunikace v obci Dobřany - ul. Vančurova

            Termín: 14.12.2022 - 28.02.2023

             Důvod:  stavba lešení u domu č. p. 111

             Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14424/22/OSD/Fi ze dne 08.12.2022 (434.91 kB)

             Podrobnosti - viz situace (347.25 kB)

 

  • přechodné dopravní značení v roce 2023 při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností, Stod

            Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14306/22/OSD/Fi ze dne 07.12.2022 (148.38 kB)

            Situace dopravního značení je vzhledem ke své velikosti součástí zveřejněného opatření a je k nahlédnutí

            v kanceláři č. 28 MěÚ Stod, odboru správním a dopravním, 2. patro, pracoviště Sokolská ul. v PO a ST

            od 07.00 h do do 17.00 h nebo dle předchozí telefonické domluvy

 

  • Místní komunikace v obci Dobřany - ul. Dragounů a Žižkova

            Termín: 06.02.2023 - 30.06.2023

            Důvod: uložení kabelu el. energie v rámci stavby "Dobřany, PJ, parc. č. 4199/23 - kNN"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14324/22/OSD/Fi ze dne 06.12.2022 (434.75 kB)

            Situace (1.11 MB)

 

  • Křižovatka silnic I/27 a III/18033 - Vysoká

           Termín: 01.11.2021 - 31.12.2023

            Situace dopravního značení (2.58 MB)

 

  • Místní komunikace v obci Dobřany a Vstiš

            Termín: 01.09.2022 - 30.06.2023

            Důvod: stavba "Cyklostezka CT3 v k. ú. Dobřany a Vstiš - 2. část"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 10279/22/OSD/Fi (439.38 kB)

            Podrobnosti - viz situace (457.75 kB)

 

  • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod - území okresu Plzeň - jih

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 13585/22/OSD/Fi (417.58 kB)

 

  • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14576/22/OSD/Fi (147.63 kB)