Obsah

Užitečný odkaz: na stránkách www.dopravniinfo.cz najdete jednotný systém dopravních informací pro ČR.

 

Přehled aktuálních a připravovaných uzavírek komunikací v Dobřanech:

(Termíny u připravovaných uzavírek jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.)

 

           Podrobnosti zde (423.73 kB)

 

  • Černotín - uzavírka komunikací č. II/230, III/18037, III/18030, III/18041 v k.ú. Černotín, Mantov, Dobřany, Dnešice, Přestavlky a stanovení objízdných tras v závislosti na probíhajících etapách prací na akci "Splašková kanalizace Černotín" v termínu 13.9.2021 - 30.4.2022

                       Situace dopravního značení (2.79 MB)                       Podrobnosti zde (426.03 kB)

  •  Černotín - pokračuje uzavírka a stanovení objízdných tras při pokládce živičných vrstev po výstavbě splaškové kanalizace dle   jednotlivých etap  v  termínu 1.5.2022 - 15.5.2022

                       Situace dopravního značení (1.18 MB)                        Podrobnosti zde (426.64 kB)  

 

 

  • křižovatka silnic I/27 a III/18033 - Vysoká - od 1.11.2021 do 31.12.2023

            Situace dopravního značení (2.58 MB)

 

  • Plzeňská ulice - během stavebních prací (13.1.2022 - 14.3.2022) dojde ke krátkodobé uzavírce (cca 30 min) kvůli demontáži stávajícího nadzemního vedení, ostatní práce budou probíhat v polovinách vozovky.

            Prodloužení termínu od 16.3.2022 do 30.9.2022    Podrobnosti zde (795.34 kB)

            Situace dopravního značení (1.16 MB)

 

  • III/18034, III/180/43 a místní komunikace v Dobřanech a Šlovicích - trasa závodu "Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2022" pořádaného dne 23.4.2022 od 9.50 do 13:00 hodin  - provoz na komunikacích zasahujících do trasy závodu bude řízen pořadateli tak, aby nedošlo k ohrožení závodníků; komunikace křížící trasu závodu budou označeny značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s dodatkovou tabulkou "MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM POŘADATELE".

           Situace dopravního značení (1.69 MB)                    Podrobnosti (424.22 kB)