Obsah

Užitečný odkaz: na stránkách www.dopravniinfo.cz najdete jednotný systém dopravních informací pro ČR.

 

Přehled aktuálních a připravovaných uzavírek komunikací v Dobřanech:

(Termíny u připravovaných uzavírek jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.)

 

 • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Mánesova, Školní, náměstí T. G. M., Tyršova

           Termín: 16.06.2023 - 18.06.2023

           Důvod: pořádání Dobřanské pouti sv. Víta

           Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 6440/23/OSD/Fi ze dne 29.05.2023 (434.81 kB)

           Podrobnosti: viz situace (574.83 kB)

 

 • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Luční

            Termín: 26.06.2023 - 04.07.2023

             Důvod: pokládka kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, st. 368 - NN"

             Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 6231/23/OSD/Fi ze dne 23.05.2023 (434.64 kB)

             Podrobnosti: viz situace (455.39 kB)

 

 • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Školní

            Termín: 29.05.2023 - 31.07.2023 (max. 5 dnů)

             Důvod: vybudování vodovodní a kanalizační přípojky

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 6100/23/OSD/Fi ze dne 22.05.2023 (387.99 kB)           

            Podrobnosti: viz situace (463.22 kB)

 

 • místní komunikace inv. č. 51c-02 a 184ch-01 v obci Dobřany - ulice U Kotynky a Ústavní

            Termín: 19.06.2023 - 23.06.2023

            Důvod: pokládka kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, Ústavní, parc. č. 3752/2 - kNN"

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 6033/23/OSD/Fi ze dne 18.05.2023 (436.75 kB)

            Podrobnosti: viz situace (454.85 kB)

 

 • místní komunikace Školní a Mánesova, Dobřany

            Termín: 20.06.2023 - 29.06.2023

            Důvod: výkopové práce pro uložení kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, Školní 44 - NN"

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 5392/23/OSD/Fi ze dne 04.05.2023 (433.61 kB)

            Podrobnosti: viz siutace (504.31 kB)

 

 • komunikace č. II/180 a místní komunikace Široká ul. a Zahradní ul., Dobřany

            Termín: 08.05.2023 - 15.06.2023

            Důvod: pokládka kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, čp. 211 - kNN"

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 4976/23/OSD/Fi ze dne 25.04.2023 (436.01 kB)

            Podrobnosti: viz situace (625.7 kB)

 

 • komunikace č. III/18035 a místní komunikace ul. Lipová, Dobřany

            Termín: 24.04.2023 - 30.06.2023

            Důvod: akce DZ - III/18035, MK - Dobřany, stavba lešení (u č. p. 199, Lipová ul.)

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 4590/23/OSD/Fi (434.12 kB)

            Podrobnosti: viz situace (452.55 kB)

 

 • místní komunikace ul. Stromořadí, Dobřany

            Termín: 23.05.2023 - 01.06.2023

            Důvod: pokládka zemního kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, parc. č. 3762/10 - kNN"

            Podrobnosti: viz Věřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 3983/23/OSD/Fi (434.49 kB)

            Situace.pdf (427.96 kB)

 

 • místní komunikace Vančurova ul., Dobřany

            Termín: 29.03.2023 - 30.06.2023

            Důvod: stavba lešení před domem č. p. 111

            Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 3596/23/OSD/Fi ze dne 23.03.2023 (435.46 kB)

            Podrobnosti: viz situace (353.65 kB)

 

 • přechodné dopravní značení v roce 2023 při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností, Stod

            Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14306/22/OSD/Fi ze dne 07.12.2022 (148.38 kB)

            Situace dopravního značení je vzhledem ke své velikosti součástí zveřejněného opatření a je k nahlédnutí

            v kanceláři č. 28 MěÚ Stod, odboru správním a dopravním, 2. patro, pracoviště Sokolská ul. v PO a ST

            od 07.00 h do do 17.00 h nebo dle předchozí telefonické domluvy

 

 • Místní komunikace v obci Dobřany - ul. Dragounů a Žižkova

            Termín: 06.02.2023 - 30.06.2023

            Důvod: uložení kabelu el. energie v rámci stavby "Dobřany, PJ, parc. č. 4199/23 - kNN"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14324/22/OSD/Fi ze dne 06.12.2022 (434.75 kB)

            Situace (1.11 MB)

 

 • Křižovatka silnic I/27 a III/18033 - Vysoká

           Termín: 01.11.2021 - 31.12.2023

            Situace dopravního značení (2.58 MB)

 

 • Místní komunikace v obci Dobřany a Vstiš

            Termín: 01.09.2022 - 30.06.2023

            Důvod: stavba "Cyklostezka CT3 v k. ú. Dobřany a Vstiš - 2. část"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 10279/22/OSD/Fi (439.38 kB)

            Podrobnosti - viz situace (457.75 kB)

 

 • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod - území okresu Plzeň - jih

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 13585/22/OSD/Fi (417.58 kB)

 

 • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14576/22/OSD/Fi (147.63 kB)

 

 • silnice III/18033 v obci Dobřany

            Termín: 20.02.2023 - 31.05.2023

            Důvod: uložení kabelu NN v rámci stavby "Dobřany, PJ, parc. č. 1700/2 - NN, DTS"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 1275/23/OSD/Fi (434.27 kB)

            Podrobnosti - situace (466.34 kB)

            Podrobnosti - návrh přechodného DZ (847.34 kB)

 

 • stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2023 - přechdné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy

            pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce 

            s rozšířenou působností Stod (havárie na vodárenském zařízení)

            Termín: 01.02.2023 - 31.12.2023

            Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 846/22/OSD/Fi (145.63 kB)

 

 

 

 • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Havlíčkova

           Termín:  05. 06. 2023 - 31. 07. 2023

           Důvod:  výstavba vodovodní přípojky

           Podrobnosti: viz  Veřejná vyhláška MěÚ Stod č.j. 6449/23/OSD/Fi ze dne 29. 05. 2023 včetně situačního výkresu                               ke stažení zde: veřejná vyhláška (1.29 MB)  

 

 • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Palackého 

           Termín:  05. 06. 2023 - 31. 12. 2023

           Důvod:   výstavba školní družiny 

           Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška  MěÚ Stod č.j. 6469/23/OSD/Fi ze dne 29. 05. 2023 včetně situačního výkresu ke stažení             zde: veřejná vyhláška (1.22 MB)