Obsah

Užitečný odkaz: na stránkách www.dopravniinfo.cz najdete jednotný systém dopravních informací pro ČR.

 

Přehled aktuálních a připravovaných uzavírek komunikací v Dobřanech:

(Termíny u připravovaných uzavírek jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.)

 

  • místní komunikace Školní ul. a náměstí T. G. M. v obci Dobřany

            Termín:  02. 10. 2023 - 20. 12. 2023

             Důvod:  rekonstrukce kanalizační přípojky a stavba vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 111

             Podrobnosti: Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu č.j.11745_23_OSD_Fi ze dne 27.09.2023 (422.33 kB)

             Situace: Přechodné dopravní značení_příloha k č.j.11745_23_OSD_Fi (490.58 kB)

  • pozemní komunikace č. III/18035, č. III/18036, č. III/18040 v obci Dobřany

            Termín:  18. 09. 2023 - 27. 10. 2023

             Důvod: oprava komunikace III/185035 v úseku od keramičky do Dobřany

             Podrobnosti ke stažení zde:  Veřejná vyhláška_stanovení úpravy provozu_MěÚ Stod č.j. 10258_23_OSD_Fi ze dne 23.08.2023 (420.5 kB)

             Situace ke stažení zde: situace dopravního značení a situace uzavírky (2.7 MB)

 

  • pozemní komunikace č. II/180 v obci Dobřany

            Termín:  04. 09. 2023 - 10. 11. 2023

             Důvod:  stavba chodníku u silnice II/180 Dobřany - Dobřánky

             Podrobnosti: Veřejná vyhláška_stanovení úpravy provozu_MěÚ Stod č.j. 10306_23_OSD_Fi ze dne 24.08.2023 (420.99 kB)

             Situace: situace dopravního značení (333 kB)

 

  • místní komunikace Vančurova ul., v obci Dobřany

            Termín: 08.07.2023 - 31.10.2023

            Důvod:  stavba lešení u domu č. p. 111

            podrobnosti Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu (421.89 kB)

            situace_dopravní značení (385.31 kB)

 

  • místní komunikace v obci Dobřany, ul. Palackého 

           Termín:  05.06.2023 - 31.12.2023

           Důvod:   výstavba školní družiny 

           Podrobnosti: viz Veřejná vyhláška  MěÚ Stod č.j. 6469/23/OSD/Fi ze dne 29. 05. 2023 včetně situačního výkresu ke stažení             zde: veřejná vyhláška (1.22 MB) 

 

  • přechodné dopravní značení v roce 2023 při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností, Stod

            Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14306/22/OSD/Fi ze dne 07.12.2022 (148.38 kB)

            Situace dopravního značení je vzhledem ke své velikosti součástí zveřejněného opatření a je k nahlédnutí

            v kanceláři č. 28 MěÚ Stod, odboru správním a dopravním, 2. patro, pracoviště Sokolská ul. v PO a ST

            od 07.00 h do do 17.00 h nebo dle předchozí telefonické domluvy

 

  • Křižovatka silnic I/27 a III/18033 - Vysoká

           Termín: 01.11.2021 - 31.12.2023

            Situace dopravního značení (2.58 MB)

 

  • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod - území okresu Plzeň - jih

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 13585/22/OSD/Fi (417.58 kB)

 

  • přechodné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Stod

           Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023

           Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

           Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 14576/22/OSD/Fi (147.63 kB)

 

  • stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2023 - přechdné dopravní značení při údržbě silnic II. a III. třídy

            pro označení pracovního místa nebo místa, kde se nachází závada ve sjízdnosti, v územním obvodu obce 

            s rozšířenou působností Stod (havárie na vodárenském zařízení)

            Termín: 01.02.2023 - 31.12.2023

            Uvedená místa budou označena dle zásad TP 66/2015 (III. vydání)

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 846/22/OSD/Fi (145.63 kB)