Obsah

Užitečný odkaz: na stránkách www.dopravniinfo.cz najdete jednotný systém dopravních informací pro ČR.

 

Přehled aktuálních a připravovaných uzavírek komunikací v Dobřanech:

(Termíny u připravovaných uzavírek jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.)

 

           Podrobnosti zde (423.73 kB)

 

 • Černotín - uzavírka komunikací č. II/230, III/18037, III/18030, III/18041 v k.ú. Černotín, Mantov, Dobřany, Dnešice, Přestavlky a stanovení objízdných tras v závislosti na probíhajících etapách prací na akci "Splašková kanalizace Černotín" v termínu 13.9.2021 - 30.4.2022

                       Situace dopravního značení (2.79 MB)                       Podrobnosti zde (426.03 kB)

 •  Černotín - pokračuje uzavírka a stanovení objízdných tras při pokládce živičných vrstev po výstavbě splaškové kanalizace dle   jednotlivých etap  v  termínu 1.5.2022 - 15.5.2022

                       Situace dopravního značení (1.18 MB)                        Podrobnosti zde (426.64 kB)  

 

 

 • křižovatka silnic I/27 a III/18033 - Vysoká - od 1.11.2021 do 31.12.2023

 

            Situace dopravního značení (2.58 MB)

 

 • Plzeňská ulice - během stavebních prací (13.1.2022 - 14.3.2022) dojde ke krátkodobé uzavírce (cca 30 min) kvůli demontáži stávajícího nadzemního vedení, ostatní práce budou probíhat v polovinách vozovky.

            Prodloužení termínu od 16.3.2022 do 30.9.2022    Podrobnosti zde (795.34 kB)

            Situace dopravního značení (1.16 MB)

 

 • ulice 17. listopadu -  během rekonstrukce balkonů na domu čp. 811 a 812 - vyblokování parkovacích míst

            Termín: 20.06.2022 - 30.09.2022

            Podrobnosti - viz veřejná vyhláška           

            Situace

 

 • silnice č. III/18034 v obci Šlovice 

            Termín:  01.08.2022 - 10.08.2022

            Důvod:   realizace nové elektrické přípojky pro pozemek KN 269/37 v k. ú. Šlovice u Plzně

            Podrobnosti - viz veřejná vyhláška (439.78 kB)

            Situace (499.33 kB)

 

 • ul. Habrmanova, Havlíčkova, Na Slovanech 

            Termín:  27.07.2022 - 31.10.2022

            Důvod: obnova vodovodu a opravy místních komunikací Na Slovanech a Havlíčkova ulice

            Podrobnosti - viz veřejná vyhláška se situací (904.77 kB)

 

 • ul. Dragounů, Žižkova

           Termín: 15.08.2022 - 31.10.2022

            Důvod: uložení kabelu elektrické energie v rámci stavby "Dobřany, PJ, parc. č. 4199/23 - kNN"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 9066/22/OSD/Fi se situací (1.03 MB)

 

 • Komunikace č. III/18035, č. III/18036, č. III/18037 v k. ú. Dobřany

             Termín: 08.09.2022 od 07.30 h - 10.09.2022 do 15.00 h

             Důvod: oprava železničního svršu v místě železničního přejezdu P877, km 80,645

             Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 9617/22/OSD/Fi (438.72 kB)

             Podrobnosti - viz situace (249.5 kB)

 

 • Místní komunikace v obci Šlovice

            Termín: 05.09.2022 - 30.09.2022 (max. 5 pracovních dnů)

            Důvod: stavba vodovodní přípojky pro dům č. p. 84, Šlovice

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 10038/22/OSD/Fi (438.15 kB)

            Podrobnosti - situace (588.86 kB)

 

 • Místní komunikace v obci Dobřany a Vstiš

            Termín: 01.09.2022 - 30.06.2023

            Důvod: stavba "Cyklostezka CT3 v k. ú. Dobřany a Vstiš - 2. část"

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 10279/22/OSD/Fi (439.38 kB)

            Podrobnosti - viz situace (457.75 kB)

 

 • Pozemní komunikace II/180 v obci Vodní Újezd

            Termín: 17.09.2022 - 31.10.2022

            Důvod: výstavba chodníku v obci Vodní Újezd

            Podrobnosti - viz Veřejná vyhláška MěÚ Stod č. j. 10947/22/OSD/Fi (135.63 kB)

            Podrobnosti - viz situace (935.93 kB)​​​​​​​