Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

      O knihovně

      Veřejná knihovna ve Vodním Újezdě byla založena v roce 1947. První knihovník byl pan Kolena z domku č. 56. V knihovně bylo 24 knih (12 zábavných, 8 politických a 4 dětské).   

      V roce 1955 byla knihovna přemístěna do domu u Hodanů, kde byl též Místní národní výbor a loutkové divadlo. Knihovna měla v té době již 280 svazků, půjčovalo se průměrně 8 knih týdně a knihovníkem byl pan Krištof Stan.

      V roce 1962 bylo zakoupeno dalších 50 knih a půjčovaly se soubory knih ze Stoda.

      Od roku 1966 vedl knihovnu pan Vojtěch Hodan a v knihovně bylo k půjčení již 516 svazků.

      V roce 1979 se knihovna přemístila do malé budovy na návsi. V té době knihovnu vedla paní Anna Karnoltová. Paní Karnoltová pořádala soutěže pro děti, různé výstavky knih k výročím... Děti si chodily do knihovny malovat a hrát.

      Od roku 2005 vede knihovnu paní Moravcová a pořádají společně s Osadním výborem akce (zdobení perníčků, loučení s létem, MDŽ atd.)

      S současné době nemá knihovna vlastní fond, má zapůjčený stálý fond z MěK Dobřany a výměnné soubory, které se dvakrát ročně obměňují.