Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr směny pozemků mezi městem Dobřany a Janem Košťálem

Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.,  zák. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny pozemku st. parc. č. 350 o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba zemědělské budovy bez č. p. v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví Jana Košťála, Přeštická 741, Dobřany a pozemků st. parc. č. 358 o výměře 135 m2 včetně stavby zemědělské budovy, parc. č. 4345 o výměře 109 m2, ostatní plocha, parc. č. 4346 o výměře 112 m2, ostatní plocha a pozemku parc. č. 3703/365 o výměře 840 m2, ostatní plocha, který byl nově vytvořen geometrickým plánem č. 2290-143/2016, vše v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, s finančním dorovnáním cen pozemků dle znaleckých odhadů

situační schéma ke stažení zde: situační mapka

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č. dv. 203

tel. 377 195 861 

e-mail: grunska@dobrany.cz

Vyvěšeno: 6. 9. 2017

Datum sejmutí: 22. 9. 2017

Zodpovídá: Judita Grunská

Zpět