Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Dobřany za účelem zřízení zahrádky

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu:

 

části pozemkové parcely v k. ú. a obci Dobřany parc. č. 1521/1 o výměře 129 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, za účelem dočasného užívání a požívání jako zahrádky od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 9 Kč/m2/rok (zahrádka č. 8 v lokalitě „Stromořadí“).

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, SPKN

1.p., č. dveří 11

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     06.10.2017

Sňato:          22.10.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 6. 10. 2017

Datum sejmutí: 22. 10. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět