Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Vodní Újezd

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu:

 

část pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc. č. 449 v k. ú. Vodní Újezd a obci Dobřany, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, o výměře 45 m2 za účelem umístění včelína.

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, SPKN

1.p., č. dveří 11

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     14.06.2017

Sňato:          30.06.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 14. 6. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět