Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Dobřany za účelem zřízení zahrádky

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu:

 

části pozemkové parcely parc. č. 1554/1 v k. ú. a obci Dobřany, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, o výměře 8 m2, tj. 2 záhony (č. 7 a č. 8) po 4 m2 v příměstské zahradě u č. p. 1014 v Dobřanech, za účelem pěstování zeleniny, květin a bylin, a to od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 9 Kč/m2/rok. K nájemnému bude účtována poměrná částka za vodné dle spotřeby v daném kalendářním roce.

 

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, SPKN

1.p., č. dveří 11

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     08.08.2017

Sňato:          24.08.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 8. 8. 2017

Datum sejmutí: 24. 8. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět