Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr prodeje stavebních pozemků v k. ú. Dobřany pod stavbami garáží

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje:

 

stavebních pozemků st. 2508 o výměře 4 m2 a st. 2509 o výměře 3 m2, které vznikly na základě geometrického plánu č. 2279-41/2017 oddělením od pozemkové parcely parc. č. 1172/65 v k. ú. a obci Dobřany zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih. Tyto stavební pozemky se nachází pod stavbami garáží.

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, správa majetku města

1.p., č. dveří 203

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     06.09.2017

Sňato:          22.09.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 6. 9. 2017

Datum sejmutí: 22. 9. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět