Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dobřany na výstavbu RD

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr prodeje pozemkové parcely vedené v k. ú. a obci Dobřany určené na výstavbu rodinného domu nebo domu v lokalitě „Dobřany – Horní Kotynka“:

 

pozemkové parcely, která vznikne na základě geometrického plánu č. 2194-92/2016 z pozemkové parcely parc. č. 1203/41 o výměře 1554 m2 vedené na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Dobřany u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih

 

parc. č. 1203/41                                 1239 m2

 

za kupní cenu 1.300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (součástí ceny jsou náklady města na inženýrské sítě: vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrickou energii; náklady na chodníky, komunikace, veřejné plochy, veřejné osvětlení, ostatní nezbytný mobiliář).

 

 

Bližší informace: 

 

MěÚ Dobřany

Kancelář starosty – správa majetku města

1. p., č. dveří 203

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

Vyvěšeno:     16.03.2017

Sňato:            01.04.2017

Zde ke stažení

Zde ke stažení

 

Vyvěšeno: 16. 3. 2017

Datum sejmutí: 1. 4. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět