Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr prodeje pozemků v druhu pozemku - ostatní plocha v k. ú. a obci Dobřany za účelem realizaci stavby "I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka"

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje:

 

pozemkových parcel v k. ú. a obci Dobřany v druhu pozemku – ostatní plocha, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, z důvodu stavby „Přeložka silnice I/27 Šlovice – Přeštice“:

 

parc. č. 1786/10 o výměře 28 m2

parc. č. 1825/2 o výměře 596 m2

parc. č. 1838/6 o výměře 83 m2

parc. č. 1848/9 o výměře 919 m2

parc. č. 1848/20 o výměře 852 m2

parc. č. 1848/21 o výměře 102 m2

parc. č. 3772/9 o výměře 607 m2

parc. č. 3775/3 o výměře 92 m2

parc. č. 3775/8 o výměře 503 m2

parc. č. 3782/8 o výměře 104 m2

parc. č. 3783/22 o výměře 58 m2.

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, správa majetku města

1.p., č. dveří 203

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     08.08.2017

Sňato:          24.08.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 8. 8. 2017

Datum sejmutí: 24. 8. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět