Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr prodeje pozemků v druhu pozemku - lesní pozemek v k. ú. a obci Dobřany za účelem realizaci stavby "I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka"

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje:

 

pozemkových parcel parc. č. 1812/8 o výměře 25838 m2, parc. č. 1815/4 o výměře 179 m2, parc. č. 1825/7 o výměře 12058 m2 a parc. č. 1851/19 o výměře 8019 m2, vše druh pozemku – lesní pozemek a vše v k. ú. a obci Dobřany, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, z důvodu stavby „Přeložka silnice I/27 Šlovice – Přeštice“.

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, správa majetku města

1.p., č. dveří 203

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     08.08.2017

Sňato:          24.08.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 8. 8. 2017

Datum sejmutí: 24. 8. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět