Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 Prodeje - pronájmy

Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání   o celkové výměře 292 m2 situovaného v části přízemní budovy č. p. 1011 v Sokolovské ul. v Dobřanech (restaurace „Scéna“), za účelem restaurační a kavárenské činnosti, ve výši nájemného 10.000 Kč / 1 měsíc.

K pronájmu od 01. 12. 2017.  

       

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č.dv. 203

tel. 377 195 861 

e-mail: grunská@dobrany.cz

 


Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr nájmu prostor sloužících k podnikání  o celkové výměře 88 m2 situovaných v přízemí domu  č. p. 111, který je součástí pozemku st. parc. č.  83, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese: Dobřany, náměstí T. G. M. 111, Dobřany, za účelem využití pro fotografické nebo jiné služby.

Nájemní smlouva může být uzavřena od 01. 01. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce,  ve výši nájemného 2008 Kč / 1 rok + energie dle vlastní spotřeby 

Prostory se skládají z těchto místností:

  • Prodejna 20 m2
  • Fotoateliér 42 m2
  • Fotolaboratoř 19 m2
  • Předsíň 5 m2
  • WC 2 m2

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č.dv. 203

Tel. 377 195 861 

E-mail: grunska@dobrany.cz

 

Vyvěšeno:      15. 08. 2017

Sňato:             15. 09. 2017