Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Milan Sekáč (725 787 696), pozici lesního zastává Petr Čabrada (730 152 451).

Město Dobřany hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích na 4. týden 2018

 

Info pro zájemce o samovýrobu v roce 2018:

Od 1. listopadu 2017 byl na podatelně MěÚ připraven pořadník pro prvních 45 zájemců, již je naplněn! Seznam zájemců na rok 2018 naleznete ZDE.

Lesní během roku 2018 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě, více zde

 

Prodej užitkového dřeva: 

Nabídková řízení 2017 - výsledky

 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.  

 

Mapa porostu - legenda

Mapa porostu - Letiště, Martinská stěna

Mapa porostu - Šlovický vrch

Mapa porostu - Vysoká

Mapa porostu - Vodní Újezd, střelnice