Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Jiří Heyda, pozici lesního zastává Milan Loukota (730 152 451).

Město Dobřany hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, podle schválených pravidel a činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích:

22. týden 2017

 

Od 1. listopadu 2016 začal na podatelně úřadu příjem žádostí o samovýrobu pro rok 2017 pro prvních 45 zájemců. Příjem žádostí pro rok 2017 byl ukončen z důvodu naplnění kapacity. Více na odkaze Palivové dřevo - seznam samovýrobců pro rok 2017

Prodej užitkového dřeva: Nabídková řízení 2017 - výsledky

 

Mapa porostu - legenda

Mapa porostu - Letiště, Martinská stěna

Mapa porostu - Šlovický vrch

Mapa porostu - Vysoká

Mapa porostu - Vodní Újezd, střelnice

 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.