Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
Nové kontejnery pro město a kontejnerové stání v ulici Husova
 
     Město Dobřany patří dlouhodobě mezi nejlepší obce a města Plzeňského kraje v třídění či odděleném shromažďování odpadů. Od dubna letošního roku jsou instalovány na základě podpory jediné autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. nové kontejnery na papír, plasty a barevné sklo (zelené kontejnery). Kontejnery poskytla společnost EKO-KOM, a. s městu Dobřany zcela zdarma na základě smlouvy u výpůjčce s tím, že postupně přejdou do majetku města Dobřany. Byla zřízena dvě nová kontejnerová stání, a to v chatové lokalitě Měsíční stráň a v nové lokalitě pro bydlení v nově vytvořené ulici Bronzové. Město Dobřany má celkem 128 nových kontejnerů na papír, plasty a barevné sklo a spolu s ostatními kontejnery v majetku města (převážně na bílé sklo) je na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd umístěno celkem 173 kontejnerů na papíry, plasty sklo či nápojové kartony. Díky novým kontejnerům město ušetří ročně necelých sto tisíc korun za pronájem kontejnerů, který byl hrazen majiteli kontejnerů (svozové společnosti), a které do dubna letošního roku byly umístěny v celém městě.             
 
     Město Dobřany se postupně snaží zlepšit podmínky pro vhodná kontejnerová stání kontejnerů na oddělený sběr odpadů. Posledním příkladem je vybudování nového kontejnerového stání v Husově ulici. Původně stály kontejnery pouze na asfaltové ploše komunikace, byl na ně nepěkný pohled a přístup k nim často komplikovala zaparkovaná auta. Umístění kontejnerů tedy nebylo vhodné, nebyl k nim zajištěn dobrý přístup nejen pro veřejnost, ale i pro jejich samotný provoz (pravidelný vývoz). Jelikož se Husova ulice nachází v nejfrekventovanější části města - panelovém sídlišti Pančava, kde žije nejvíce obyvatel, bylo nutné na novou plochu umístit co nejvíce nádob pro třídění odpadů.
     Toto kontejnerové stání je primárně určeno pro jeden ze dvou ve městě nově umístěných speciálních plechových (oranžových) kontejnerů na tzv. „elektroodpad“, tedy vyřazené elektrické a elektronické zařízení a vybavení v domácnostech, např. pro počítače, klávesnice, menší televizory či monitory, spotřební elektroniku (kuchyňské spotřebiče či např. rádia, videopřehrávače) nebo např. dětské hračky na elektrický proud či na baterie.  Budou v něm ale umístěny i ostatní kontejnery na vytříděné druhy odpadů (papír, sklo a plast). Kontejnerové stání má zpevněnou plochu a je ohraničeno betonovou zídkou. Je tedy uzavřené a lépe přístupné včetně estetického vzhledu. Pro třídící veřejnost, které je naprostá většina, je nové kontejnerové stání tedy vybaveno zmiňovaným stacionárním kontejnerem na elektroodpad, třemi kontejnery na vytříděný plast, dvěmi  kontejnery na vytříděný papír, jedním kontejnerem na vytříděné barevné sklo a jedním  kontejnerem na vytříděné bílé (čiré) sklo.
     Realizace projektu byla podpořena finančním darem ve výši 40 000 Kč, který městu Dobřany poskytl Fond ASEKOL, který je zřízen provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, společností ASEKOL, s. r. o., která městu poskytla rovněž zdarma zmiňovaný kontejner na elektroodpad (druhý takovýto kontejner je v ulici Loudů). Právě v ulici Loudů město Dobřany plánuje rekonstrukci dalšího takového kontejnerového stání.
 
     Díky podpoře obou zmiňovaných společností se o další stupeň zlepšil systém infrastruktury pro oddělený sběr odpadů a obalů, které jsou dále využívány jako cenné suroviny pro výrobu nových výrobků. Město Dobřany děkuje všem, kteří pravidelně odpady třídí. Pomáhají tím primárně životnímu prostředí, a to nejenom v našem městě. Třiďte odpad, má to rozhodně smysl!  Díky moc.       
 
                                                                                                    Marek Sýkora
                                                                                                   starosta města

 

Fotodokumentace:

Před realizací

Po realizaci

Informační deska