Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

     

 

banner  

znak 

DOBŘANY - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G.M. 

  

V Dobřanech, dne 23. dubna  2010

   

V pátek, dne 23. dubna 2010 město Dobřany slavnostně otevřelo nově zrekonstruované náměstí. Jeho rekonstrukce probíhala od listopadu 2008 do března 2010 a byla financována za podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, tedy prostředků Evropské unie, regionální rady a rozpočtu města Dobřany.

 

Díky rychlé a kvalitně odvedené práci ze strany všech subjektů na projektu se podílejících, se jeho kompletní obnova podařila zrealizovat o dva měsíce dříve, než bylo původně plánováno.

 

V rámci realizace velmi rozsáhlé a náročné stavby, která po celou dobu probíhala prakticky za běžného provozu a využití potřeb a důležitosti plochy náměstí zejména pro veřejnost,  byly v rámci první etapy projektu vyměněny či doplněny inženýrské sítě a v rámci druhé etapy projektu pak byla položena dlažba jak uvnitř náměstí, tak v jeho vnější části včetně příjezdových komunikací, vybudována nová kašna a osazeny veškeré prvky městského mobiliáře.

 

Jako nejvhodnější materiál na plochu náměstí byla zvolena přírodní žula se čtvercovými barevně odlišenými rastry.  Žula, žulové kostky byly rovněž osazeny na plochu komunikací okolo vlastního náměstí. Zcela nový, opět žulový „kabát“ dostaly také chodníky okolo celého náměstí.

 

Nově byly osazeny  sloupy veřejného osvětlení s lampami vhodnými do historického středu města (celkem 18 kusů), provedeno nové ozvučení celého náměstí, osazena nové zeleň (stromy a keře na ploše 0,27 hektarů), umístěno sedm reflektorů tzv. „slavnostního“ osvětlení (osvěcující dominanty náměstí). Dopravní systém, pro automobily, cyklisty a chodce usměrňuje padesát nových dopravních značek. Nově a zcela bezpečně bylo vytvořeno kotvení pro vánoční strom, který je každoročně na dobřanské náměstí v době svátků vánočních osazován.

 

Vlastní mobiliář celé plochy náměstí tvoří 27 litinových košů na odpadky, dvanáct kusů stojanů na kola umístěné na ploše náměstí či z pohledu cyklistů přímo u potenciálně nejvíce využívaných budov, v jejich blízkosti je 35 laviček či lavic (se stovkou míst na sezení),  čtyři osvětlené informační tabule (úřední desky) či tři plakátovací stojany kulatého tvaru ze střechou..

 

Celou plochu dobřanského náměstí a některých ulic vycházejících z náměstí „střeží“ nově osazený kamerový systém určený i pro noční provoz, který na základě dohody obsluhuje Policie ČR, obvodní oddělení Dobřany. Kamerový systém byl hrazen prostředky města Dobřany  mimo rámec uznatelných nákladů projektu.

 

S novým náměstím se na jeho plochu po několika desítkách let opět vrátila kašna, na které je osazen monument nazvaný „Pocta baroku“ z dílny uměleckého sochaře Václava Fialy. Socha byla vyrobena ze speciálního nerezového kovu. V Dobřanech je totiž řada prvků či přímo některých staveb z doby baroka. Kašna bude v noci osvícena a po jejím obvodu byly nainstalovány kamenné lavičky.  

 

Cílem projektu a města Dobřany je, aby nově rekonstruované náměstí bylo určeno pro obyvatele města Dobřany, ale i návštěvníky města. Náměstí bude pěkným, klidným a odpočinkovým prostorem, prostorem pro setkávání a trávení volného času. Z těchto důvodů je náměstí rovněž technicky připraveno (např. sloupky pro napojení na elektrickou energii, kotvením pro mobilní stany včetně pódia či vlastní nosností povrchu náměstí) pro pořádání kulturních akcí, jako jsou koncerty, soutěže, open akce nebo jiné společenské akce.  

 

Dobřanské náměstí je hlavní součástí městské památkové zóny a jeho rekonstrukce byla připravována již od roku 2004. Celý projekt byl jednou z nejnáročnějších investičních akcí města Dobřany co se týká technické realizace a rovněž investiční náročnosti.

 

Celkem byla za pomoci finančních prostředků Evropské unie rekonstruována a revitalizována plocha o rozloze necelých 1,4 hektarů! Z toho vlastní plocha náměstí je 0,67 hektarů (necelá polovina), zbývající částí jsou plochy komunikací, chodníků a veřejné zeleně. Dobřanské náměstí patří mezi největší náměstí v rámci všech obcí a měst v Plzeňském kraji.

 

Rekonstrukcí náměstí v Dobřanech byla realizována velmi významná část postupné revitalizace Městské památkové zóny Dobřany.     

 

Projekt Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve výši 50 miliónů Kč uznatelných (způsobilých) nákladů  byl podpořen finančními prostředky Regionálního Operačního programu NUTS II Jihozápad, tedy prostředky Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a regionální rady ve výši 38 milionů  Kč (76,1 %). Zbylých 23,9 % finančních prostředků ve výši necelých 12 milionů Kč v rámci způsobilých nákladů uhradilo město Dobřany ze svého vlastního rozpočtu.

 

Slavnostní otevření náměstí proběhlo oficiálně za přítomnosti zástupců poskytovatelů podpory, zástupců veřejné správy Plzeňského kraje, ostatních zástupců významných institucí a starostů partnerských měst města Dobřany (města Brežice – Slovinsko, města Obetraubling – Německo a obce Dobřany v Orlických horách), dodavatelů projektu v dopoledních hodinách. Odpolední program nově otevíraného náměstí byl zcela určen pro veřejnost, kromě vernisáže výstavy slavného kubistického malíře Oty Janečka v kostele Sv. Víta proběhl společný hudební koncert partnerských škol města Dobřany a města Brežice, koncert skupiny Brouci /The Beatles revival/ a po setmění slavnostní nasvícení a zprovoznění nové kašny a ohňostroj za zvuku hudby z nového ozvučení náměstí.

 

Financování projektu:

 

·        Regionální operační program NUTS II Jihozápad,  2. Výzva programu, Prioritní osa: 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory:             2.2 Rozvojové projekty spádových center zastoupený Úřadem Regionální rady ROP II Jihozápad - Územní odbor implementace programu Plzeň (jako implementační orgán ROP NUTS II Jihozápad)

 

·         Město Dobřany

 

 

Investor stavby – projektu Dobřany – rekonstrukce Náměstí T.G.M.:

 

·         Město Dobřany

 

 

Hlavní dodavatelé projektu – stavby a služeb :

 

      ·         BP STAVBY CZ s. r. o. – generální dodavatel veškerých stavebních prácí

·         D-PLUS projektová a inženýrská a. s. – technický dozor investora

·        Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ – dodavatel projektové dokumentace a  služby autorského dozoru 

·         Ing. arch. Miroslav Lexa – architektonický návrh

·         Václav Fiala  - dodavatel návrhu a realizace monumentu nové kašny

·        RRA Plzeňského kraje, o.p.s. – finanční a ekonomické posouzení projektu, projektový plán, žádost o finanční podporu

 

 

Úřad Regionální rady ROP II Jihozápad - Územní odbor implementace  programu Plzeň

 Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, tel: 389 058 630

 

banner

 

Dobřany – Průběh rekonstrukce náměstí T. G. M.