Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY (GDT)

 


 

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2017:

 

Pravidla ke stažení

 

V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017 je dnem 19.04.2017 vyhlášena

 

VÝZVA č. 3

k podávání žádostí o dotace na jednorázové projekty

Úplný text Výzvy č. 3 ke stažení

Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, např. spolek, podnikající fyzická osoba, obchodní korporace (dále jen „žadatel“), preferováni budou žadatelé se sídlem (právnické osoby) nebo trvalým pobytem (fyzické osoby) v Dobřanech, Šlovicích nebo Vodním Újezdě. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat více žádostí.

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 3.000 Kč,  maximální výše je  40.000 Kč. Dotace tvoří až 80 % celkových nákladů.  O dotaci je možné požádat i na projekt realizovaný v roce 2017 před podáním žádosti do této Výzvy.

Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 22.05. do 26.05.2017 do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1.

 

Žádost a přílohy ke stažení:

Příloha č. 1 - Formulář žádosti o dotaci

Příloha č. 2 - Formulář identifikace osob

Příloha č. 3 - Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 4 - Formulář závěrečné zprávy vč. informací k závěrečnému vyúčtování

Příloha č. 5 - Vzor vizualizace

 


 

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2017:

VÝZVA Č. 2 - dotace na jednorázové projekty:

 

Žádost a přílohy ke stažení:

Příloha č. 1 - Formulář žádosti o dotaci

Příloha č. 2 - Formulář identifikace osob

Příloha č. 3 - Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 4 - Formulář závěrečné zprávy vč. informací k závěrečnému vyúčtování

Příloha č. 5 - Vzor publicity

 


 

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2017:

VÝZVA Č. 1 - dotace na celoroční provoz na rok 2017

 

Žádost a přílohy ke stažení:

Příloha č. 1 - Formulář žádosti o dotaci

Příloha č. 2 - Formulář identifikace osob

Příloha č. 3 - Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 4 - Formulář závěrečné zprávy vč. informací k závěrečnému vyúčtování

Příloha č. 5 - Vzor vizualizace