Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V souladu se Závaznými pravidly Fondu rozvoje bydlení schválenými Zastupitelstvem města Dobřany ze dne 22.02.2017, usnesením č. 426 a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru zveřejňuje město Dobřany výzvu pro 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBČANŮ

O ZÁPŮJČKU

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ I. KOLO

na poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení pro fyzické a právnické osoby které vlastní obytné budovy nebo stavby sloužící k trvalému bydlení na území města Dobřany a v místních částech obce Šlovice a Vodní Újezd.

 

Lhůta přijímání žádostí je

od 13. února do 31. března 3018

Formulář žádosti a přílohy lze vyzvednout v podatelně MěÚ Dobřany.

 

Kontaktní osoby pro legislativní podporu a Vaše dotazy

Bc. Lucie Kučerková  - 377 195 853

Mgr. Dagmar Terelmešová - 377 195 838

 

Žádosti doručené po 31.3.2018 nebudou posuzovány!

 

 

Závazná pravidla

Příloha č. 1 - Formulář žádosti

Příloha č. 2 - Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 3 - Příklady podporovaných aktivit